IMG-0842
IMG-9562
IMG-0924
IMG-9578
OK2
ies13
IMG-0921
IMG-1667
ies5

Ponúkame Vám všeobecné a obdorné jazykové kurzy pre jednotlivcov a firmy.

Ponúkame Vám prípravné jazykové kurzy zamerané na zvádnutie medzinárodných jazykových skúšok.

Ponúkame pre učiteľov MŚ, ZŠ a SŚ odborné semináre a kurzy: všeobecné jazykové kurzy, metóda CLIL a interaktívna technika

Ponúkame pre deti od 6 rokov letné jazykové denné tábory. Pre mládež od 16 rokov jazykové pobyty v zahraničí.

Prečo si vybrať práve našu školu???

Skúsenosti

Naše jazykové a školiace stredisko bolo založené v roku 2011. Disponuje kvalitným odborným personálnym potenciálom a vybavením na úspešnú a efektívnu prípravu v oblasti jazykov a školení.

Ako jediná jazyková škola v Nových Zámkoch presadzujeme interaktívnu výuku cudzých jazykov. Pri výuke využívame najmodernejšiu digitálnu techniku.

Interaktívnavýuka

PRE RÝCHLE DOSIAHNUTIE CIEĽA SME VÁM K DISPOZÍCII, intenzívnym tréningom a maximálnou flexibilitou pri individuálnych ako aj pri skupinových kurzoch. 

Maximálna  flexibilita

Našim cieľom je, aby sa výuka cudzích jazykov vyučovala už u detí útleho veku. Úspešne vyučujeme angličtinu interaktívnou formou na novozámockých skôlkach, typickým vzorom je materská škola VLÁČIK na Ďorockej ulici.

Výuka detí od 6 rokov

Na základných školách presadzujeme výuku cudzích jazykov s metódou CLIL, ktorá predstavuje výučbu nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka, ako napr. výučba dejepisu, matematiky, biológie, fyziky, chémie atď. už od prvej triedy ZŠ.

Metóda CLIL