Ponúkame Vám všeobecné a obdorné jazykové kurzy pre jednotlivcov a firmy.

Ponúkame Vám prípravné jazykové kurzy zamerané na zvádnutie medzinárodných jazykových skúšok.

Ponúkame pre učiteľov MŚ, ZŠ a SŚ odborné semináre a kurzy: všeobecné jazykové kurzy, metóda CLIL a interaktívna technika

Ponúkame pre deti od 6 rokov letné jazykové denné tábory. Pre mládež od 16 rokov jazykové pobyty v zahraničí.

Prečo si vybrať práve našu školu???

Naše jazykové a školiace stredisko bolo založené v roku 2011. Disponuje kvalitným odborným personálnym potenciálom a vybavením na úspešnú a efektívnu prípravu v oblasti jazykov a školení.

Ako jediná jazyková škola v Nových Zámkoch presadzujeme interaktívnu výuku cudzých jazykov. Pri výuke využívame najmodernejšiu digitálnu techniku.

PRE RÝCHLE DOSIAHNUTIE CIEĽA SME VÁM K DISPOZÍCII, intenzívnym tréningom a maximálnou flexibilitou pri individuálnych ako aj pri skupinových kurzoch. 

Našim cieľom je, aby sa výuka cudzích jazykov vyučovala už u detí útleho veku. Úspešne vyučujeme angličtinu interaktívnou formou na novozámockých skôlkach, typickým vzorom je materská škola VLÁČIK na Ďorockej ulici.

Na základných školách presadzujeme výuku cudzích jazykov s metódou CLIL, ktorá predstavuje výučbu nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka, ako napr. výučba dejepisu, matematiky, biológie, fyziky, chémie atď. už od prvej triedy ZŠ.

Jazyková škola IES

 

Turecká 37, 940 01 Nové Zámky, SLOVAKIA

www. jazykovaskolaies.sk

Tel: 0908 201 984, 0903 211490

  • Facebook - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

© 2017 všetky práva vyhradené Jazyková škola IES