IMG-1194.JPG

 Jazykové kurzy    

CLIL.jpg

Všeobecná angličtina pre deti od 6. rokov. Učenie hravou formou !!!

___thumb_kurzy2.jpg

Všeobecná angličtina pre žiakov základných  a študentov stredných škôl.

___thumb_kurz_dosp.jpg

Špecializovaný prípravný kurz na zvládnutie maturitných skúšok pre študentov stredných škôl. 

___thumb_fce.jpg

Prípravný kurz na yvládnutie medzinárodných jazykových skúšok.

___thumb_firemnas.jpg
jazykove-kurzy-trnava_medzinarodne_skusk

Kurz všeobecnej angličtiny pre dospelých a seniorov.

Kurzy šité na mieru podľa požiadaviek zadávajúcej firmy, spoločnosti.

___thumb_page4_img6_big.jpg

Špecializované kurzy podľa požiadavky klienta venujúci zvládnutiu sa odbornej angličtiny. Obchod, právo, medicína ....

___thumb_clil.jpg

Odborné semináry, kurzy pre učiteľov MŠ, ZŠ.  CLIL, interaktívna tabuľa.

Aký kurz mám vybrať????

page4-img1-big.jpg
stiahnuť (1).jpg
group.png

Charakteristika kurzov

Individuálny kurz

Skupinový kurz

- študijný plán sa stanovuje podľa typu Vami vybraného kurzu (skupinový, konverzačný, odborný či prípravný),

- praktické témy súvisiace s každodenným životom,

- simulovanie reálnych situácií a schopnosť adekvátne reagovať - tak v hovorenej, ako aj v písanej forme,

- dbáme na rozvoj všetkých jazykových zručností: nácvik výslovnosti, pravidlá písania, počúvanie a čítanie textu s porozumením,

- testovanie týchto zručností a následné vyhodnotenie,

- odbúravanie psychologických bariér v používaní cudzieho jazyka,

- priateľská atmosféra. 

 

Výuka prebieha v jesennom ( od septembra do februára) a v jarnom ( od februára do júla) semesri a to v programe NORMAL jedenkrát týždenne v 45,60 alebo 90 minutových hodiách alebo INTENZÍV dvakrát týždenne

Ponúkame formu štúdia v skupinových jazykových kurzoch, alebo v individuálnych.

Výhody individuálneho jazykového kurzu:

 

- kurzy sú šité na mieru a prispôsobené len Vašim požiadavkám, tematicky aj termínovo

- lektor sa celý čas venuje len Vám

- keď porovnáte efektivitu, potrebujete menej času na zvládnutie toho istého učiva ako v skupine,

- možno pre Vás bude individuálny kurz lacnejší, platí sa len za odučené hodiny!!!

- sú aj také prípady, keď naša jazyková škola doporučí účasť na takomto kurze (napr.  v prípade doučovania).

Výhody skupinových jazykových kurzov:

 

pravidelnosť, výuka prebieha v rovnakom termíne

- môžete sa zoznámiť s novými ľudmi, môžete vytvoriť nové priateľstvá

-  vzájomná motivácia podporí efektivitu výučby

nižšie ceny kurzov ako pri individuálnej výučbe

Organizujeme skupinové kurzy NORMAL ( 4-5 študentov v skupine ) a MINI ( 2-3 študenti ) pre študentov na rovnakej jazykovej úrovni.

Nevýhody skupinových jazykových kurzov:

- platí sa za odučené hodiny jednotlivej skupiny bez ohľadu na účasť jednotlivca, podľa Obchodných podmienok!!!

images 5.png
images2.jpg

Po vyplnení prihlášku odovzdajte v jazykovej škole, alebo pošlit e-mailom

Platný cenník pre jazykové skúšky