siteIcon-3501.png

Prihláška do tábora    

Žiadame rodičov, aby priložené dokumenty vyplnili, podpísali a zodovzdali čo v najkratšom termíne na adrese: Jazyková škola IES, Turecká 37,

Nové Zámky, alebo zaslali na e-mailovú adresu: jazykovaskolaies@gmail.com