IMG-1194.JPG

 Jazykové kurzy pre deti       

IMG-9547.JPG

Jazykové  kurzy pre deti predškolského veku

 

Pre tých najmenších máme v ponuke kurzy v škôlke alebo v priestoroch našej jazykovej školy sa prostredníctvom pesničiek, hravých aktivít a zábavných cvičení zoznámiť so základmi jazyka a správnou výslovnosťou.

Umožníte im tak prirodzeným spôsobom spoznať nový jazyk, obľúbiť si ho a tešiť sa z každého nového slovíčka, pesničky alebo riekanky ktoré sa naučia.

Jazykové  kurzy pre deti do 10 rokov

 

Deťom umožňujeme štúdium v hravej forme, kde sa v malých skupinách lektor dokáže venovať deťom komplexne. Naši lektori používajú autentické materiály, texty, pesničky, nahrávky, videá pri využití najmodernejšej interaktívnej techniky a interaktívneho výukového matriálu.

Zameranie výučby môžeme nastaviť aj podľa Vašich predstáv: upevňovanie a precvičovanie učiva zo školy či rozširovanie slovnej zásoby podľa potrieb dieťaťa a zameriania kurzu. 

Výuka prebieha v jesennom ( od septembra do februára) a jarnom ( od februára do júla) semesri a to v programe NORMAL  jedenkrát týždenne 45 alebo 60 minutových hodiách alebo INTENZÍV dvakrát týždenne. 

IMG-0921.JPG