page3-img4-big.jpg

 Jazykové kurzy pre dospelých   

jazykove-kurzy-trnava_medzinarodne_skusk

Jazykové kurzy pre dospelých - všeobecná angličtina

 

Kurzy všeobecnej angličtiny sú určené pre dospelých či už v skupinových, alebo individuálnych jazykových kurzov v rôznych úrovniach od začiatočníkov až po pokročilé.

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA KURZU:

- študijný plán sa stanovuje podľa typu Vami vybraného kurzu (skupinový, konverzačný, odborný či prípravný),

- praktické témy súvisiace s každodenným životom,

- simulovanie reálnych situácií a schopnosť adekvátne reagovať - tak v hovorenej, ako aj v písanej forme,

- dbáme na rozvoj všetkých jazykových zručností: nácvik výslovnosti, pravidlá písania, počúvanie a čítanie textu s porozumením,

- testovanie týchto zručností a následné vyhodnotenie,

- odbúravanie psychologických bariér v používaní cudzieho jazyka,

- priateľská atmosféra. 

 Výuka prebieha v jesennom ( od septembra do februára) a v jarnom (od februára do júla) semesri a to v programe NORMAL jedenkrát týždenne v 90 minutových hodiách alebo INTENZÍV dvakrát týždenne. 

Ponúkame formu štúdia v skupinových jazykových kurzoch, alebo v individuálnych.