Jazykové kurzy pre firmy    

Odborné jazykové kurzy 

 

Špecializované odborné  jazykové kurzy sú zamerané na rozvoj znalostí odborného cudzieho jazyka v konkrétnej profesnej (odbornej) oblasti. Sú pripravované podľa konkrétnych požiadavkov jednotlivých firiem alebo jednotlivcov ( medicína, právo, technika atď....)

Výukový plán odborných jazykových kurzov vychádzajú z predpokladu, že študent – študenti už daný jazyk ovládajú, ako minimálna úroveň sa považuje úroveň B1!!

Jazykové  kurzy pre firmy

 

V súčasnej globalizácii spoločností ( ekonomík, hospodárstva, kultúry..)  si stále viac firiem uvedomuje, že pre ich ďalší vývoj a rast je potrebné, aby ich zamestnanci ovládali cudzie jazyky. Ešte dôležitejšie je, aby tieto znalosti vedeli aj efektívne využívať pri komunikácii s obchodnými partnermi, preto je potrebné aby svoje znalosti precvičovali v simulovaných situáciach zo života firmy, alebo rozširovali slovnú zásobu v danom odbore, v danom tematickom celku. Pre každú firmu sme schopný zorganizovať jazykové kurzy priamo šité pre ich potreby, pre dosiahnutie nimi stanovených cieľov.

  • Facebook - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Jazyková škola IES

 

Turecká 37, 940 01 Nové Zámky, SLOVAKIA

www. jazykovaskolaies.sk

Tel: 0908 201 984, 0903 211490

© 2017 všetky práva vyhradené Jazyková škola IES