page4-img5-big.jpg

 Jazykové kurzy pre firmy    

page4-img6-big.jpg

Odborné jazykové kurzy 

 

Špecializované odborné  jazykové kurzy sú zamerané na rozvoj znalostí odborného cudzieho jazyka v konkrétnej profesnej (odbornej) oblasti. Sú pripravované podľa konkrétnych požiadavkov jednotlivých firiem alebo jednotlivcov ( medicína, právo, technika atď....)

Výukový plán odborných jazykových kurzov vychádzajú z predpokladu, že študent – študenti už daný jazyk ovládajú, ako minimálna úroveň sa považuje úroveň B1!!

page4-img2-big.jpg

Jazykové  kurzy pre firmy

 

V súčasnej globalizácii spoločností ( ekonomík, hospodárstva, kultúry..)  si stále viac firiem uvedomuje, že pre ich ďalší vývoj a rast je potrebné, aby ich zamestnanci ovládali cudzie jazyky. Ešte dôležitejšie je, aby tieto znalosti vedeli aj efektívne využívať pri komunikácii s obchodnými partnermi, preto je potrebné aby svoje znalosti precvičovali v simulovaných situáciach zo života firmy, alebo rozširovali slovnú zásobu v danom odbore, v danom tematickom celku. Pre každú firmu sme schopný zorganizovať jazykové kurzy priamo šité pre ich potreby, pre dosiahnutie nimi stanovených cieľov.