oK.jpg

 Jazykové kurzy pre mládež    

fb3.jpg

Kurzy pre maturantov

 

Špecificky zameraný jazykový kurz pre študentov pripravujúcich sa na maturitu  podľa  nového systému  v úrovniach B1 a B2,  obsahuje aktivity zvolené podľa obsahu maturitnej skúšky.

Na každom z dvojhodinových blokov sa preberaná jedna z maturitných otázok  (30 stretnutí). Kurz predstavuje jedinečnú príležitosť precvičiť si priebeh celej skúšky, naučiť  sa a precvičiť si zručnosti  potrebné na zvládnutie skúšky,  pripravíme na písomnú aj ústnu časť pre všetky zručnosti,  postupne preopakujeme celú  gramatiku, doplníme slovnú zásobu, preberieme všetky témy,naučíme ako správne písať esej.

fb5.jpg

Jazykové  kurzy pre mládež

 

Ponúkame individuálne aj skupinové kurzy pre študentov stredných a vysokých škôl, ktoré sa zameriavajú na adekvátne zvládnutie skúšok a školských povinností.. Formou jazykových kurzov a doučovania Vás efektívne pripravíme na maturitu alebo konkrétnej časti výučby, ktoré Vám v rámci štúdia jazykov spôsobujú najviac problémov. Je len na Vás, aby ste si vybrali: môžete si zvoliť komplexnú prípravu alebo sa s Vami sústredíme na konkrétny problém, ktorý Vám spôsobuje najviac ťažkostí, napr. počúvanie/čítanie s porozumením, konverzácie, gramatika, slohová zložka či literatúra.  

Všetci študenti, ktorí sa pripoja do kurzu absolvujú vstupný pohovor, vstupný test alebo skúšobnu hodinu. Pri zaradení do kurzu sa prihliada na osobnú konzultáciu s vyučujúcim, pri ktorých sa zhodnocuje celková znalosť jazyka.

 

Výuka prebieha v jesennom ( od septembra do februára) a v jarnom ( od februára do júla) semesri a to v programe NORMAL jedenkrát týždenne v 90 minutových hodiách alebo INTENZÍV dvakrát týždenne. 

Ponúkame formu štúdia v skupinových jazykových kurzoch, alebo v individuálnych.