Naše jazykové a školiace stredisko bolo založené v roku 2011. Disponuje kvalitným odborným personálnym potenciálom a vybavením na úspešnú a efektívnu prípravu v oblasti jazykov a školení.

Ako jediná jazyková škola v Nových Zámkoch presadzujeme interaktívnu výuku cudzých jazykov. Pri výuke využívame najmodernejšiu digitálnu techniku.

 

► PRE RÝCHLE DOSIAHNUTIE  CIEĽA SME VÁM K DISPOZÍCII 

 

intenzívnym tréningom a maximálnou flexibilitou pri individuálnych kurzoch a v neposlednom rade aj s interaktívnymi tabuľami, počítačmi a softvérom.

Je dôležité, aby lektor „držal krok“ so žiakmi, pretože v súčasnom modernom svete majú digitálne technológie na študentov, ale aj dospelých silný vplyv.  V tejto súvislosti rezonuje aj otázka v médiách tak často spomínaného sprístupnenia moderného vzdelávacieho obsahu v digitálnej podobe pre žiakov a učiteľov všetkých škôl na Slovensku. V našej škole sa tak už stalo. Každý účastník má prístup ku všetkým materiálom v digitálnej podobe, internetové pripojenie je samozrejmosťou, vizualizéry vytvoria z tlačenej verzie digitálnu na počkanie, pretože si uvedomujeme, že dnešná generácia sa rodí do informačnej spoločnosti  a bez schopnosti správne používať informačno-komunikačné technológie sa v bežnom živote už nezaobídeme. 

 

Našim cieľom je, aby sa výuka cudzích jazykov vyučovala už u detí útleho veku.

Úspešne vyučujeme angličtinu interaktívnou formou  na novozámockých skôlkach, typickým vzorom je materská škola VLÁČIK na Ďorockej ulici. Na základných školách presadzujeme výuku cudzích jazykov s metódou CLIL, ktorá predstavuje výučbu nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka, ako napr. výučba dejepisu, matematiky, biológie, fyziky, chémie atď. už od prvej triedy ZŠ. Pre učiteľov základných škôl organizujeme školenia a semináre s odbornými ELT konzultantmi od vydavateľstiev MACMILLAN a OXFORD. 

NAJVAČŠÍ PROJEKT VO VÝUČBE METÓDOU CLIL SME REALIZOVALI NA ZŠ na HRADNEJ ulici. 

  Naše ciele