Naši lektori       

Orsolya je kvalifikovaná lektorka anglického jazyka a literatúry. Pochádza z dlhej línie pedagógov, učenie má v krvi. Je to nielen jej práca,ale zároveň aj hobby. Neustále hľadá alternatívne metódy vyučovania anglického jazyka. Ako hudobníčka a milovnícka britskej a americkej literatúry, často tieto oblasti aplikuje vo svojej vyučovacej činnosti. Svoje hodiny dokáže prispôsobiť požiadavkám a potrebám študentov. Dlhodobý pobyt v USA jej umožnil spoznať nielen jazyk, ale aj kultúru tejto krajiny a svoje znalosti využíva na spestrenie vyučovacích hodín. Miluje régentskú éru a literatúru Veľkej Británie, jej najobľúbenejšou autorkou je Jane Austen. V USA tancovala dobové tance 18.storočia a zaujímala sa o prácu spoločnosti JASNA- Jane Austen Society of North America.

Miss Orsi

Orsolya Šimon

vedúcacjazykovej školy

kati.jpg

Miss Kate

Katarína Fulopová

Martin

Martin Matejčuk

Martin je kvalifikovaný učiteľ anglického jazyka s viacročnými skúsenosťami s vyučovaním detí mladšieho školského veku, stredoškolákov i dospelých. Učiteľstvo mu prirástlo k srdcu a stalo sa jeho povolaním aj koníčkom. V minulosti aktívny športovec dokáže motivovať tak, aby bolo vidieť výsledky. Svojím osobitým zmyslom pre humor dokáže uvoľniť atmosféru, čím sa vyučovacie hodiny stávajú zábavnými. Pri vyučovaní nemá rád nudu, čo sa odráža na pestrosti a zaujímavosti jeho hodín. Má za sebou ročný pobyt vo Veľkej Británii, kde spoznal nielen osobitosti anglického jazyka, ale aj každodenný život Britov a všetky svoje skúsenosti odovzdáva svojim žiakom.

aviary-image-1493415734320.jpeg

Lektori, ktorí Vás budú sprevádzať počas Vašich štúdií !

Martina je kvalifikovaná učiteľka anglického jazyka. Má viacročné skúsenosti s vyučovaním detí mladšieho školského veku. Vždy sa zaujímala o učenie detí inou formou ako pomocou učebnice.Snaží sa využívať hravé a zábavné metódy vyučovania anglického jazyka, ktoré sú pre detičky prirodzenejšie a obľúbenejšie.

Hanka

Martina

Martina Mareková