Odborné semináre pre učiteľov    

Školenia k interaktívnym tabuľiam QUOMO

 

- sú zamerané na osvojenie si zručností narábania s interaktívnou tabuľou a jej softvérom, prostredníctvom ktorého vyučujúci spracúvajú hodiny v elektronickej podobe, čím ich môžu neustále inovovať a prispôsobovať nielen študentom, ale i sebe a novým poznatkom v oblasti vzdelávania

· dôležitým prvkom pri práci s interaktívnou tabuľou je osvojovanie si spracovania informácií a ich uplatnenie vo vyučovacom procese; využitie ďalšej doplnkovej interaktívnej techniky – tablet, vizualizér, hlasovacie systémy

- školenia sú rozdelené na dva typy: základná, pokročilá úroveň

-  uskutočňujú sa pre jednotlivcov (v našom školiacom stredisku), alebo pre skupinu  6-12 vyučujúcich priamo na škole v rozsahu 6 vyučovacích hodín

Školenia a odborné semináre CLIL

 

Content and Language Integrated Learning (CLIL)   -  Integrované tematické vyučovanie v nejazykových predmetov – predstavuje výučbu predmetov ( nejazykových ) prostredníctvom cudzieho jazyka. Predmet vôbec nemusí súvisieť so štúdiom cudzieho jazyka, ako napr. výučba dejepisu, matematiky, biológie a iných predmetov v angličtine už od prvej triedy ZŠ. Metóda CLIL sa používa vo všetkých oblastiach vzdelávania od základného cez vyšší až po vzdelávanie dospelých a osvedčila sa ako veľmi efektívna výuka.

Učitelia pracujúci s metódou CLIL sú skôr špecialisti vo svojich oboroch ako tradičnými učiteľmi, učiteľmi cudzích jazykov. Obyčajne plynule hovoria cieľovým jazykom.

Cieľom nášho jazykového a školiaceho strediska je vytvorenie čo najlepších podmienok pre vzdelávanie týchto učiteľov, organizovaním školení seminárov v spolupráci s najrenomovanejšími vydavateľstvami v tomto obore na slovenskom trhu a to so spoločnosťami OXFORD UNIVERSITY PRESS a MACMILLAN.

  • Facebook - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Jazyková škola IES

 

Turecká 37, 940 01 Nové Zámky, SLOVAKIA

www. jazykovaskolaies.sk

Tel: 0908 201 984, 0903 211490

© 2017 všetky práva vyhradené Jazyková škola IES